Jameson TKJ Verkocht!

Gepubliceerd op 14 juli 2022 om 15:53

Jameson is verkocht en gaat verder onder de naam Johnny TKJ!

Zoals hieronder beschreven was het onze intentie om dit zeer talentvolle paard aan te houden voor de toekomst.

Echter zoals het bij veel hele talentvolle en in het oog springende paarden gaat.......

Jameson kreeg heel veel fans....Vele aanbiedingen volgden uit Binnen maar vooral Buitenland.

 

Na vele gesprekken met Britt Dekker hebben wij uiteindelijk besloten het paard aan haar te verkopen. 

De aanhouder wint......dit paard was voor haar een droom net als George!

Na 1 ontmoeting met deze kanjer stond hij dag en nacht op haar netvlies.

De vele ontmoetingen daarna maakte het er voor haar niet makkelijker op..... Britt bleef doorzoeken naar het Friese paard van haar dromen want Jameson was tenslotte niet te koop.

 

Nog een keer.......oprecht de vraag Ted verkoop hem asjeblieft aan mij.........als hij dan uiteindelijk toch verkocht gaat worden over een aantal jaar.....

Waarom dan nu niet aan mij? Hij blijft in Nederland en krijgt een forever home.......Hij zal een ster worden net als George en jullie kunnen nog steeds meegenieten.

En zo geschiede........

 

Wij wensen Britt en Johnny TKJ heel veel geluk samen!

Wij zijn trots dat hij de afkorting TKJ (Ted Kop Jansen) achter zijn naam heeft gekregen!

We gaan nog veel van hem horen en gaan genieten van deze twee sterren samen!

Jameson TKJ Sold!

Jameson has been sold and continues under the name Johnny TKJ!
As described below, it was our intention to keep this very talented horse for the future.
However, as is the case with many very talented and eye-catching horses......
Jameson gained a lot of fans....Many offers followed from home and abroad.

After many conversations with Britt Dekker, we finally decided to sell the horse to her.
Persistence wins......this horse was a dream for her, just like George!
After one meeting with this stunner, he was on her mind day and night.
The many subsequent meetings did not make it any easier for her..... Britt continued to search for the Frisian horse of her dreams because Jameson was not for sale after all.

Once again......sincerely the question Ted, please sell it to me.......if it will eventually be sold in a few years.....
Why not to me now? He will stay in the Netherlands and get a forever home.......He will become a star just like George and you can still enjoy it.
And so it happened........

We wish Britt and Johnny TKJ the best of luck together!
We are proud that he has been given the abbreviation TKJ (Ted Kop Jansen) after his name!
We're going to hear a lot more from him and we're going to enjoy these two stars together!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.