Veel Successen in Houten

Published on 15 May 2023 at 07:55

Afgelopen weekend richting het prachtige subtop concours in Houten.

Met drie paarden Arizona TKJ & Remy Martin TKJ & Gentleman Jack TKJ verschenen we aan de start in grote rubrieken en veel starts!

Heel tevreden naar huis met twee maal een eerste, een tweede en een derde plek!

Trots op onze friese mannen, als enige friezen tussen al het kwpn geweld stonden ze weer mooi hun mannetje!

 

Team Kop Jansen

Many Successes in Houten

Last weekend we headed to the beautiful sub-top competition in Houten.
With three horses Arizona TKJ & Remy Martin TKJ & Gentleman Jack TKJ we appeared at the start in large classes and many starts!
We went home very satisfied with two first, second and third places!
Proud of our Frisian men, as the only Frisians among all the KWPN violence, they stood their ground again!

Team Kop Jansen


«   »

Add comment

Comments

There are no comments yet.